Vandringsleder

Vandrare i skogenVandrare i skogen

Många olika vandringsleder ger dig sköna naturupplevelser och god motion på köpet.

Lönnebergaleden – 55 km

Vandringsled mellan Ostkustleden och Sevedeleden genom Hultsfreds kommun. Du bör räkna med att det tar tre dagar att vandra hela leden. Vandringen är mycket varierande med små toppar, fina utsikter och djupa trollskogar.

Leden är orange markerad. Du vandrar på gamla kyrkvägar, passerar hembygdsparker och en del minnesmärken. Vandringsleden går genom ett levande jordbrukslandskap, genom skogar och förbi sjöar. Utmed leden finns vindskydd, färskvatten och toaletter.

Ledbeskrivning Lönnebergaleden

Emilleden – 40 km

Du vandrar i intressant historisk miljö och vacker natur. I markerna kan du möta vilda djur och i de många beteshagarna växer artrik flora.
Emilleden följer långa sträckor den gamla kyrkvägen mellan Lönneberga och Hässleby kyrkor. Leden är utmärkt med en blå känga och är ca 40 km lång. Den går ibland genom skog på knappt skönjbara stigar, ibland på vägar, förbi gårdar och åkermark och passerar ängar och hagar med betande djur. Leden går genom gränsbygd, genom två socknar, Lönneberga och Hässleby, två kommuner, Hultsfred och Eksjö och två län, Jönköping och Kalmar län.
Leden går genom en bygd med gamla anor, några byar har legat på samma plats sedan 1300-talet. En landsbygd med många mindre gårdar där ofta en enda lantbrukare i dag brukar en eller flera byars marker.

Ledbeskrivning och karta finns att köpa på Turistbyråerna i Hultsfred och Mariannelund

Hammarsjöleden 12 km

Leden börjar i Hultsfred, närmare bestämt vid Kalvkätte trädgård. För att sedan fortsätta ut mot Hammarsjöns friluftsområde. Passar utmärkt för en endagsutflykt. Väl framme vid Stora Hammarsjön finns det vindskydd för den som önskar övernatta.

Vandringsleden går genom skogar, förbi sjöar, naturreservat, våtmarker, odlingsrösen med mera. Du behöver ingen karta för att gå leden, men vandringen blir intressantare om du har en riktig topografisk karta över området med dig.

Ledbeskrivning av Hammarsjöleden

Virserumsleden Hjortleden – 19 km

Vandringsleder runt Virserum sjön och Hjorten med utgångspunkten från semesterbyn. Du har att välja på att gå 9 km runt Virserums sjön eller 19 km runt Hjorten.

Ledbeskrivning Virserum och Hjortenleden

Strövstig i Järnforsen – 12 km
Stigen är utmärkt med en röd markering. Terrängen är ganska backig och inte så lätt att gå, men du får se fin natur och god motion får du på köpet.

Ledbeskrivning av strövstigen i Järnforsen

Det finns tre olika natur och kulturstigar runt Hultsfred med olika längd.