Inbjudan till Kickstart Digitalisering

Kickstart Digitalisering stöttar små och medelstora företag som arbetar i, eller nära, industrin i sin digitaliseringsresa – oavsett var på resan man befinner sig.

Syftet är att ge företagen insikt och inspiration för att kunna ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Att ta del av Kickstart Digitalisering innebär att ditt företag investerar i två heldagar, bestående av en heldag (30/1) och två halvdagar (28/2 & 14/3) med workshops kring digitalisering.

Anmälan senast 16 januari till stefan.karlsson@iuc-kalmar.se