Vad gör jag när jag loggat in i Infomentor?

I den vänstra listen finns ett antal huvudrubriker.

Navigering infomentor grundskola1

Under rubriken Utveckling och lärande, IUP/skriftligt omdöme hittar du information om ditt barns utveckling mot kunskapskraven. Om du har flera barn finns det en rull-list i ovankant där du kan växla mellan barnens namn för att få fram information om dem.

Om pedagogerna har valt att visa endast ”aktiva krav” kan även du välja att klicka i detta för att endast se de kunskapskrav som är aktuella just nu.

Aktiva krav infomentor1

Under rubriken ”Ämne” väljer du vilket ämne du vill läsa mer om.

Hur du ser det skriftliga omdömet, IUP:n och elevens sociala bedömning.

För att se det skriftliga omdömet kan du gå in i menyn till vänster under Utveckling & lärande och sedan IUP/Skriftligt omdöme.

Den individuella utvecklingsplanen IUP:n, ser du genom att du i vänsterlisten under rubriken Utveckling och lärande klickar på IUP/Planering.

Den sociala bedömningen kan du få fram genom att du i vänsterlisten under rubriken Utveckling och lärande klickar på IUP/Skriftligt omdöme övr.