Vad är en grafisk profil?

En grafisk profil är ett regelverk för hur saker och ting får se ut. Vilka färgvärden och typsnitt får användas? Hur stor ska logotypen vara i förhållande till pappersytan? Igenkänning är nyckelordet.
Det viktigaste är att kommunens kärnvärden genomsyrar profilen och att vi låter en röd tråd vandra i allt vi gör. Svårare än så är det inte!

Har vi en grafisk profil?
Ja, kommunfullmäktige antog 2007 vår grafiska profil och värdehandbok. Handboken beskriver hur kommunen profilerar sig grafiskt (färg och form) samt en introduktion till vad vårt varumärke står för.

Varför finns den?
Syftet med den grafiska profilen är att stärka Hultsfreds kommun genom att visa upp ett enhetligt ansikte utåt. Profilen kommunicerar alltid samma värden och ger därför mottagaren en enhetlig och tydlig bild av oss. Oavsett vem hos Hultsfreds kommun som är avsändare. Igenkänning är nyckelordet!

Varför är det så viktigt att följa vår grafiska profil?
Bryter du mot profilen försvagas vårt varumärke sakta men säkert.

Gäller den mig?
Ja, den gäller alla anställda i Hultsfreds kommun.

Vad har vår profil för ”regler”?
För dig som är office-användare är det oerhört viktigt att du använder dig av de riktlinjer och mallar som finns. Brev, kallelser, rapporter, utredningar, affischer, powerpointpresentationer ska följa vår grafiska profil. De enda teckensnitt som är tillåtna är Arial och Times New Roman. Det finns ytterligare två typsnitt Scala och Jansson, men de är bara installerade på ett fåtal av kommunens
datorer.

Var kan jag läsa mer om detta?
Mallar hittar du under O:\mallar. Handboken hittar du på www.hultsfred.se/grafiskprofil

Vill du ha hjälp eller har frågor som rör vår grafiska profil?
Kontakta Emma Sellbrink eller Carola Erenlöf Roser på informationsenheten