Utbildningsgaranti

I våra utbildningsgarantier kan du läsa vad du kan förvänta dig som elev och förälder i Hultsfreds kommun.

Utbildningsgarantin innefattar nedanstående verksamheter:

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Fritidshem
 • Grundsärskola
 • Grundskola
 • Gymnasiesärskola
 • Gymnasium

I utbildningsgarantin kan du läsa:

 • Hur arbetet är upplagt och hur det dokumenteras.
 • Hur vi arbetar med barns och elevers inflytande
 • Hur du som förälder har möjlighet att ha inflytande på verksamheten
 • Hur du som elev och förälder kan följa kunskapsutvecklingen