Utbildning i Grundläggande brandkunskap

brand i skogsområde
Platshållare för bildspel

Grundläggande brandskyddsutbildning
När branden väl har inträffat och branden har släckts är det lätt att vara efterklok. Hade det här gått att förebygga? Lär dig att känna igen de mönster och händelseförlopp som leder fram till en brand.

Utbildningens innehåll:
Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap om:
– Bränders påverkan på liv och egendom.
– Brandorsaker och brandförlopp.
– Lagar och rekommendationer.
– Förebyggande brandskydd, SBA.
– Handlingsplan vid brand.
– Utrymning och alarmering.
– Släckmedel och släckredskap (funktion och använd- ningsområde)
– Praktisk övning med handbrandsläckare och brandfilt alternativt brandpost.

Målsättning:
Att alla deltagare ska kunna uppmärksam- ma brandrisker samt kunna göra en första mindre insats mot brand för att rädda liv och egendom.

Antal kursdeltagare:

Max 20 kursdeltagare per tillfälle.

Målgrupp:
Utbildningen är lämplig för alla, inga förkunskaper krävs.

Plats:
Räddningstjänsten Hultsfred, Andersbovägen 13. Alternativt i egna lokaler.

Tidsåtgång:
3,5 timmar.