Utbildning i företagande

Ny utbildning i företagande!

Kurser i företagande, du får lära dig hur du startar företag, företagets roll i vårt samhälle. Ekonomiska grundbegrepp som är nödvändiga för kommunikation med banker mm.
Kunskaper i redovisning, skatter och avgifter och ledarskap i företagande.
Grundläggande datorhantering och digitalisering.

Välkommen till ett givande studiepaket i företagande.

Se mer info under Komvux och utbildningar