Upplysning av verksamhet inom hälsoskydd

Det finns verksamheter inom hälsoskydd som inte behöver göra en anmälan för att få starta. Det gäller till exempel frisörer, sjukgymnastik och lokaler för tillfälligt boende. Däremot ska du upplysa miljö- och byggnadsförvaltningen om du tänker starta en sådan verksamhet.

Verksamheter där upplysning är tillräckligt:

  • Verksamhet med hygienisk behandling som inte innebär risk för blodsmitta, till exempel hårvård, massage, manikyr, pedikyr samt zonterapi.
  • Lokaler för vård och annat omhändertagande, till exempel servicehem, sjukgymnastik, tandvård, hälso- och sjukvård samt vuxenutbildning.
  • Samlingslokal, camping, hotell, vandrarhem, pensionat, idrottsanläggning samt gym.

Så gör du en upplysning

Du gör en upplysning genom att fylla i blanketten ”Upplysning om verksamhet” som du hittar längre ned på sidan. Blanketten skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Tillsyn

Även om upplysning är tillräckligt för din verksamhet har miljö- och byggnadsförvaltningen tillsyn över den. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om du startar eller tar över en sådan verksamhet.

Avgifter

Det kostar inget att upplysa kommunen om att du ska starta en verksamhet. När tillsyn blir aktuellt tar vi ut en avgift på 767 kronor per timme.