Feriepraktik sommaren 2017

Bild på gräsklippare

Som feriepraktikant har du möjlighet att prova på, se och lära för framtiden. Under tre veckor får du värdefull arbetslivserfarenhet inom kommun, föreningar eller näringsliv. Du syns och hörs i Hultsfred!

Sista ansökningsdag (170418) har passerat för säsongen 2017 och urvalsprocessen är påbörjad. Du som är född 2001 är prioriterad och kommer att erbjudas plats. Alla som har sökt feriepraktik får besked senast 9 juni.

Vem kan söka?

Du som är född 2001 har i år förtur, men även du som är född tidigare kan söka feriepraktikplats. Du ska vara folkbokförd i Hultsfreds kommun och ha ett fullständigt personnummer.

Du blir din egen ambassadör men också ett viktigt ansikte utåt för din arbetsplats. Därför är det positivt om du är serviceinriktad, tillgänglig och öppen för att lära dig nya saker.

Arbetstid och lön

Du arbetar sex timmar per dag, 30 timmar varje vecka, totalt 90 timmar.

Lönen betalas ut av arbetsmarknadsenheten efter att närvarorapporten har kommit in. Har du inte varit anställd inom Hultsfreds kommun tidigare så behöver du kontakta Swedbank oavsett nuvarande bank för att meddela konto för utbetalning.

Om du saknar konto, så får du en utbetalningsavi skickad till den adress som du anger i din ansökan. Giltig legitimation krävs.

Viktigt att tänka på

Redan under ansökningstiden vill vi att du beställer ett utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget, i ett oöppnat kuvert tar du med dig din första arbetsdag och lämnar till din handledare. Det är ett krav för att kunna påbörja feriepraktiken.

Anställning

Feriepraktik anordnas av arbetsmarknadsenhetens verksamhet inom enheten IFO arbete & integration som är en del av socialförvaltning inom Hultsfreds kommun.

Hultsfreds kommun är din arbetsgivare och du omfattas av kommunens ansvars- och gruppolycksfallsförsäkring. Feriepraktiken sponsras av Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank och Virserums Sparbank.

Arbetsplatsen bistår med en handledare som informerar och coachar dig i ditt arbete. Det är också arbetsplatsen som ser till att du vistas i en säker miljö och ger dig skyddsutrustning om det behövs. Läs mer i foldern Så får barn och ungdomar arbeta från Arbetsmiljöverket.

Feriepraktik är inte att likställa med ett vanligt sommarjobb. Feriepraktikens syfte är i första hand att ge dig erfarenhet och skapa kontaktnätverk ut i arbetslivet.

Närvaro

Närvarorapporten tar du med dig till arbetsplatsen. Du ansvarar för att fylla i den och att din handledare skriver under. Kom ihåg att fylla i när du har lunch.

Du skickar din ifyllda närvarorapport till arbetsmarknadsenheten.

Frånvaro

Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan jobba så meddelar du det till arbetsplatsen innan du skulle ha börjat jobba. Det är därför viktigt att du tar reda på arbetsplatsens telefonnummer redan första dagen. Tiden då du är frånvarande får du ingen lön. Ledighet beviljas av respektive arbetsplats och bedöms från fall till fall.

Vad kan jag jobba med?

Här nedan ser du exempel på vad du kan jobba med som feriepraktikant.

Äldreomsorgen: Hjälpa de äldre vid måltider, promenader, bäddning med mera.
Förskolor: Olika uppgifter. Sortera saker, städa och arbeta i barngruppen.
Kostenheten: Vara behjälplig i köket. Baka, tillreda sallader, diska, lägga upp mat, packa varor och städa.
Städ eller vaktmästeri: Städa lokaler. Inom vaktmästeri kan du få reparera, underhålla och flytta möbler.
Föreningar i kommunen: Mest arbete utomhus, klippa gräs och måla.
Dressin: Hyra ut dressiner, sälja biljetter och jobba i kiosk.
Makerspace: Testa en massa ny och rolig teknik. I sommar kommer ett teknikcollege för tjejer att anordnas vilket du blir delaktig i att genomföra tillsammans med övriga i projektgruppen.
Övriga verksamheter och privat näringsliv: Olika sysslor, helt beroende på vart du jobbar.

När du ansöker kan du fylla i önskemål om vart du vill jobba. Vi kan dock inte garantera placering inom dina val.

Har du frågor?

Ring eller mejla någon av oss på arbetsmarknadsenheten om du har frågor.
Se kontaktuppgifter nedan.