Unga får chans till feriepraktik även i sommar

Feriepraktik 2017Maria Eklöv, Karin Månsson och Therese Johansson från arbetsmarknadsenheten Hultsfreds kommun, Gunnel Olsson Örbäck Virserums Sparbank, Conny Johansson Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank och Ulrika Stolt från Utvecklingskontoret.

 

Hultsfreds kommun erbjuder även i år feriepraktik åt ungdomar inom kommunala verksamheter och föreningar. Liksom förra året är det även möjligt med platser inom det privata näringslivet.

Som feriepraktikant får ungdomar möjlighet att prova på, se och lära för framtiden. Arbetet är under tre veckor och ger värdefull arbetslivserfarenhet inom kommun, ideella föreningar eller näringsliv.

– När man är anställd som feriepraktikant innebär det att man blir sin egen ambassadör och ett viktigt ansikte utåt för sin arbetsplats. Därför är det positivt om man är serviceinriktad, tillgänglig och öppen för att lära sig nya saker, säger Karin Månsson, arbetsmarknadssekreterare på Hultsfreds kommun.

Ungdomarna arbetar sex timmar om dagen under tre veckor, totalt 90 timmar. Arbetsplatsen bistår med en handledare som informerar och coachar i arbetet.

Liksom tidigare finns det cirka 115 platser till förfogande inom kommunala verksamheter och föreningar. Inom det privata näringslivet finns det upp till 20 platser att söka. Detta är möjligt tack vare ett samarbete med Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank och Virserums Sparbank.

– Samtidigt som vi ger ungdomarna i kommunen möjlighet att tjäna lite egna pengar så får de via feriepraktiken en värdefull inblick i arbetslivet, berättar Gunnel Olsson Örbäck, Virserums Sparbank och Conny Johansson, Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank.

Lönen höjs till 63 kr per timme i år.
– Lönen är ändå något lägre än lägsta lön för många verksamheter, men feriepraktik är ju inte att likställa med ”sommarjobb”. Feriepraktiken syftar till att ge ungdomarna erfarenhet och skapa kontaktnätverk ut i arbetslivet, säger Maria Eklöv, arbetsmarknadssekreterare.

Hultsfreds kommuns arbetsmarknadsenhet anordnar praktiken tillsammans med Utvecklingskontoret och kontaktperson därifrån är näringslivssamordnare Ulrika Stolt.

Prioriterad målgrupp är de som är födda 2001.

Sista ansökningsdag (170418) har passerat för säsongen 2017 och urvalsprocessen är påbörjad.