Underhåll av gator och utemiljö

Bild på sandsopning i Hultsfred

Har du några frågor om underhållet av gator och utemiljö i kommunen ska du vända dig till Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). Hos dem kan du bland annat hithttp://osk.hultsfred.se/ta information om:

  • Snöröjning
  • Sandsopning
  • Klippning av grönytor och parker
  • Besiktning av lekplatser
  • Underhåll av gatubelsyning
  • Felanmälan