Ansöknings- tillsyns- och påminnelseavgifter för servering av alkoholhaltiga drycker samt försäljning av öl och tobak

Taxan antog av kommunfullmäktige 2015-06-22 §98.