Tillfällig vårdinsats

Kommunens sjuksköterskor kan utföra hälso- och sjukvårdsinsatser tillfälligt i ditt hem. Sjuksköterskan arbetar då på uppdrag från din Hälsocentral. Du ska därför kontakta din Hälsocentral först. De gör en bedömning av ditt behov av hembesök och ger kommunens sjuksköterskor ett uppdrag att besöka dig i hemmet.

Hembesöket är avgiftsbelagt.