Tidsschema fritidshem

Bild av händer som skriver i en kalenderTidsschema

Här hittar du blankett för tidsschema att lämna på fritidshemmet. Blanketten lämnas minst två veckor innan schema börjar gälla.