Hultsfreds kommuns kulturstipendium 2018

Gerd Schuld IMG_2632Foto: Gerd Schuld
Platshållare för bildspel

2018 Gert Schuld

Årets Kulturstipendium tilldelades Gert Schuld  med motiveringen:
För sitt spännande konstnärskap och den fantastiska trädgård han byggt upp. Med sina skulpturer i en mängd olika material tillsammans med trädgårdens utformning har Gert skapat en kreativ oas. En oas som inspirerar med alla sina konstnärliga intryck, där man också kan finna lugn, strosa runt på små skogsstigar, vila blicken på dammspegeln eller sätta sig på en bänk för att samla intrycken. Gert Schuld är med sin konst och sitt personliga uttryckssätt en färgstark konstnär uppskattad av vår kommun och av våra besökare.

 

Tidigare stipendiater

2017 Karolina Stenström

Verksam musiker, kulturjournalist och författare

Karolina Stenström är en verksam musiker, kulturjournalist och författare med ett stort och brett kulturellt engagemang. Med sin musik och sitt personliga uttryck når hon ut och berör människor både nationellt och internationellt. I sin  kreativitet har hon en stor förmåga att kombinera sina konstnärliga och kulturella uttryck. Karolina är en kreativ och  musikalisk förebild som ger tyngd i Hultsfreds kommuns ambition att verka som musikkommun.

2016 Monica Sandell
Skulptur Beskydd av Monica Sandell
Monica Sandell visar med sin konstform en hög kvalité som uppskattas stort.
Genom sitt hantverk har hon ett stort internationellt kontaktnät som ger avtryck såväl lokalt som i hela regionen. Monica Sandell har haft flera meriterande utställningar och prisbelönats internationellt.Skulpturverkstaden i Björksebo utgör en inspirationskälla för konstintresserade och lockar lokala och långväga besökare och utställare.

2016 Målilla Byggnadsförening UPA Skeppet Folkets Hus

För sitt lokala engagemang och utbud av kulturella arrangemang med allt från barnteatrar till loppisar. Att som samlingslokal på orten och i kommunen förse föreningsliv och organisationer med lokaler och aktiviteter. För sitt framgångsrika arbete med att utveckla verksamheten som har kommit att bli en stor del i det kulturella utbudet i kommunen.

2015 Stig-Åke Petersson

För ett stort engagemang i sin hembygd Virserum och dess historia. Insatserna har kommit att öka allt mer genom åren. Ett engagerat forskande har genererat i ett flertal skrifter. En bok om Virserums station med tillhörande smalspårsbana, artiklar i Meddelanden från Hultsfreds forskarstuga och senast som redaktör för den hembygdsbok som kom ut med första utgåvan i juni är bara några exempel på hans storartade arbete.

2014  Elisabeth Johansson och Anne Elmdahl,
”Twistin of Sweden” 
 Mörlunda
Bild på Elisabeth Johansson och Anne Elmdahl
För deras drivkraft som är kvalitet och miljömässig hållbarhet med lång livslängd, samt ett skapande som sticker ut. Samtidigt handlar deras hantverk om ett gränsöverskridande där hemslöjd möter internationell inredningsdesign.

2013 Lönneberga Mat och Hantverk

För att värna om den närproducerade gastronomin och det lokala hantverket.
För ett brinnande intresse för utveckling av den egna bygden och för att sätt Lönneberga på kartan.


2013 Pål Marnetoft och Anita Trybom

för ett brinnande intresse och idogt ideellt arbete att sätta både veteranbilen och Lönneberga i centrum. För utveckling av den egna bygden och göra Lönneberga till ett levande samhälle.

2012 Stefan Ölvebring 


för god förvaltare av och idogt arbete med att samla in, katalogisera och visa upp kulturarvet kring svensk rockmusik. För att i samarbete med skolorna utbilda våra unga i rockens historia och det unika kulturarv som finns i Hultsfred.

2011

Lennart Beijer

har under två och ett halvt år ideellt bedrivit verksamhet med att lära barnen och ungdomarna i kommunens skolor att spela schack. Periodvis har han besökt skolor fem dagar i veckan. Besöken har på Lindblomskolan, Venhagskolan, Silverdalens skola, Järnforsens skola och i år även Prolympia.
Lennart är och har varit väldigt uppskattade elever och pedagoger.

2010

Aspelands Musikförening

för sitt mångåriga och gedigna arbete att förse kommunens invånare med betydelsefulla kulturevenemang och för att aktivt söka samarbete med skolan och i tidig ålder ge eleverna tillfälle till musikupplevelser. För att vara goda förvaltare av ”Musikkommunen Hultsfred”.

2009

Hultsfreds Hembygdsförening
Hembygdsparken i Hultsfred
med stor kunskap och lika stort engagemang utför föreningen, genom att levandegöra och värna om vår hembygds kulturarv, en kulturgärning som är i ständig utveckling. Traditionellt hantverk, lokalhistoria och vurmande för veteranfordon är bara några områden som ryms inom föreningens omfattande verksamhet. Dåtid förenas med nutid och framtid, då Hultsfreds Hembygdsförening för traditioner från olika tidsepoker vidare till nya generationer.

2008

Hultsfreds fotbollsklubb biografsektionen
för deras enastående och engagerade arbete med att väcka liv i den avsomnade biografen i Hultsfreds tätort

Lars Rundgren
för sitt mångåriga arbete att värna om och utveckla kulturverksamheten i Hultsfreds kommun. Lars har enträget framhållit kulturens betydelse för utveckling av kommunen och alltid stått fast vid kulturen som en viktig tillväxtfaktor.

2007

Föreningen Sheena
för sitt engagerande och innovativa arbete med musiklägret Popkollo för unga tjejer. Med sitt kreativa och jämställdhetsinriktade arbete är föreningen utmärkta förebilder för unga tjejer med musikintresse.

2006

Arne Ljungberg för sitt stora arbete med att bevara det gamla kulturlandskapet i Stubbhult. Det är många människor som arbetat med Stubbhult genom åren, men Arne är den som genom sitt osviktliga och kraftfulla engagemang drivit det framåt och därmed givit kommunen en kulturhistorisk pärla av stor betydelse.

2005

Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik för sitt stora ideella arbete med att bevara, skydda och underhålla smalspåret. Så att det långsiktigt ska kunna trafikeras. Och för att den värnar om banans viktiga kultur- och industrihistoriska roll.

2004

Bo Lundvall för hans framstående konstnärsskap. Hens detaljrika, noggranna och skickliga målande djur i fantasieggande naturmiljöer. Har vunnit erkänsla både i Sverige och utomlands.

2003

Teaterföreningen Blanda och Ge för att ha gett kommunen en efterlängtad amatörteater där verksamheten omfattar alla åldrar och präglas av stor lust och spelglädje.

Anders Joelsson för det enorma arbete att helt privat ha skapat Telemuseum, ett museum som speglar telekommunikationens utveckling genom 100 år.

2002

Nils Karlsson för att han har gett ut boken ”Målilla storhetstid 1895 till 1950-talet” där han på ett brett sätt har dokumenterat Målilla med omnejd. Ett samarbete som har skett i det tysta och har tagit många år i anspråk. Han har också genom sin generositet bidragit till att Målilla hembygdspark har ett järnhandelsmuseum av hög klass.

Musikgruppen Lifvens för att under många år med stor charm och musikalitet, underhållit och roat sin publik med sång och musik. Texterna, ofta skrivna av någon i gruppen, har träffande beskrivning av händelser, personer och platser med anknytning till bygden.

2001

Anne-Marie Albrechtsson för sitt långvariga och engagerade arbete med körmusik. Med Aspelandskören har ho spritt sång-och sångarglädje under många år och på senare år har hennes entusiastiska insatser för att lyfta fram gospelmusiken blivit till stor glädje. Hennes arbete med sjungande ungdomar ska också framhållas.

Inga-Mi Vannérus-Rydgran för sitt hängivna arbete i Aspelands Musikförening vars ordförande hon har varit sedan starten 1993. Hennes arbete präglas av mycket höga kvalitetskrav och genom hennes musikaliska kunnighet och administrativa förmåga har föreningen lyckats erbjuda bygden ett rikt och varierat utbud av högstående konserter.

2000

Roland Strömberg Bertil Andersson Ulla Arvidsson 

(Saknar motivering)

1999

Rockparty för att ha skapat Sveriges största och mest betydelsefulla rockfestival och för att under 14 år med vitalitet och kraft ha genomfört festivalerna även när de ekonomiska svårigheterna varit påtaliga.

1998

Tommy Svanström för att han är initiativtagare till och konstnärligledare för Virserums Musikdagar. Musikdagarna vänder sig till både barn och vuxna och har visat hög konstnärlig nivå. En viktig del i festivalen är barnen som får sina alldeles egne konserter med framstående musiker. De lufts själva fram och får vara solister tillsammans med de stora musikerna. De får måla och komponera musik under professionell ledning. För ungdomar anordnas stråkkurser och för de allra minsta rytmikstunder.

Henrik Teleman för att han är initiativtagare till och konstnärlig ledare för Virserums Konsthall. Med Virserums Konstall ges möjligheten att se ung konst i moderna installatoriska utställningar av hög konstnärlig kvalitet. Utställningarna är ett annorlunda sätt att arbeta med konst. Konstnärerna arbetar inte för sig själva utan tillsammans med människorna i bygden som på så vis blir delaktiga.

1997

Leif Dahl och Nora Gröndahl är två konstnärer vars kompromisslösa professionalism vi så väl behöver. Under många år har de berikat kommunens konst- och kulturliv. De är eldsjälar som brinner för sin konst med en ödmjukhet som väcker respekt. För båda gäller att deras konstnärskap aldrig stannat i utvecklingen utan hela tiden går vidare. Leif som i sitt musicerande kompletterar orgeln i Virserums kyrka med synthezisern och p så vis för in den moderna teknikens möjligheter att skapa nya klangbilder. Nora vars bilder ständigt överraskar med nya uttryck och som vid uppnådd penisonsålder, utöver akvarell- och oljemåleri, griper sig an ett helt nytt material, glas!

1996

Per-Åke Josefsson för att han på ett fint sätt utvecklar sitt trähantverk och söker nya idéer även i kombination med andra hantverk.

Föreningen Stinsen för att föreningen vid sidan om sina utställningar arbetar med en kursverksamhet, som för bildhuggarkonsten och andra slöjd- och hantverkstraditioner vidare.

1995

Georg Karlsson för att viktiga kulturfrågor på hans initiativ har lyfts fram och för att han genom sitt tveklösa engagemang medverkat till att kulturellt och kulturhistoriskt betydelsefulla projekt har kunnat genomföras.

Lars-Erik Olofsgård för sin förmåga att sprida musikalisk inspiration bland barn och ungdom samt för att ha startat Hultsfreds storband.

Göran Lundberg för sitt entusiastiska arbete för och med sommarens uppskattade musikläger för ungdomar i kommunen.

1994

Gotthard Sjölander för sin målvedvetna kamp för respekten av vårt kulturarv samt för sina publicistiska arbeten, både rent folkbildande och de som riktar uppmärksamheten på svagheter i samhällssystemmet.

Leif Carlsson för att han som landets enda tillverkare av hantverksmässigt tillverkade hyvelbänkar, för en snart hundraårig Målillatradition vidare samt för att han som landets enda tillverkare av bildhuggarbänkar ger förutsättningar för annat hantverk att leva vidare.

1993

Malthe Munther och Roland Johnsson för vad de tillsammans har åstadkommit i Målilla Hmebygdspark. Malte Munther dessutom för sitt outtröttliga arbete i Målilla-Hultsfreds teatergrupp och Roland Johnsson för sitt sätt att utveckla användningen av hembygdsparken.

Inger Isacsson för mångårigt inspirerande indéellt arbete med sång och musik bland barn och ungdom.

1992

Gösta Dehlin, för ett mångårigt och ett oförliknelikt folkbildningsarbete, som har gjort honom till en stor och välkänd profil i vida kretsar.

Vena Manskör, för att kören med uthållighet och entusiasm har lyckats bevara och utveckla en allt sällsyntare manlig körtradition.

Vena Musikkår, för sin vitala och spännande musikkårsverksamhet, som också ständigt lockar nya ungdomar till musikens värld.

1991

Aspelandskören, för att kören engagerar många människor, för att den med sin breda repertoar lockar en stor publik och för att den gärna söker nya vägar för att sprida körsången.

Wild Rover, för att gruppen med genuin spelglädje blandar svängig folkmusik av oftast irlänskt urprung med texter om Hultsfredsbygden och dess attraktioner och detta med sådan framgång att det fått genomslag även på det nationella planet.

1990

Staffan Bjerkert för hans satsning på bildhuggarkonsten. Detta för att hålla ett gammalt och värdefullt hantverk vid liv.

Åke Östrand och Lars-Erik Lindahl för deras mångåriga och betydelsefulla arbete inom kommunens musikliv.

1989

Emådalens naturskyddsförening (saknas motivering i kulturnämndens beslut)

1988

Träarbetarnas Museum  (saknas motivering i kulturnämndens beslut)

1987

Henning Broms och Olle Almgren  (saknas motivering i kulturnämndens beslut)

1986

Anita och Karl-Henry Dehlin  (saknas motivering i kulturnämndens beslut)

Hultsfredsbygdens fotoamatörer (saknas motivering i kulturnämndens beslut)

1985

Sten Nord och föreningen Rockparty  (saknas motivering i kulturnämndens beslut)

1984

Gert-Ove Norberg samt Ulla Svensson och Bertil Emstrand  (saknas motivering i kulturnämndens beslut)

1983

Kurt Snygg och Elvy Kronqvist  (saknas motivering i kulturnämndens beslut)

1982

Torsten Hultinger, Einar Nilsson, Peter Nilsson och Jan-Olof Sanders  (saknas motivering i Kulturnämndens beslut)

1981

Rune Peterson, för hans lyriska verksamhet och hans skildringar av hembygden. Sigrid och Helge Nilsson för deras strävan att hålla en hantverkstradition levande. Åke Gunnarh för hans mångsidiga kulturella gärning inom bland annat Lönneberga hembydsgille.

1980

Evert Söderman, för hans insatser inom hembygdsområdet.

John Johnsson för mångårig insats inom teaterverksamheten.

Einar Carlsson för mångårig verksamhet inom Hultsfred manskör.

Nils Johansson, för hans lyriska författarskap.

Ewald Arnberg för mångårig verksamhet inom Silverdalens musikkår.

1979

Steve Balk, Rosa Eklund, Ture Högsell, Lars Ståhl och Bengt Svensson (saknas motivering i kulturnämndens beslut)

1978

Håkan Ehn, Kenneth Rosén, Sigurd Carlsson – Hugo Seger, Yngve Carlsson – Christina Edlund och Gus Nelin – Sigvard Stenstorp  (saknas motivering i kulturnämndens beslut)

1977

Sune Johansson – Rune Frode, Gösta Lindström – Birger Magnusson, Vasti Fungmark, Mikael Roupe och Kenneth Eklund  (saknas motivering i kulturnämndens beslut)