Terminalglasögon

Bild på ett par glasögon

Alla anställda som arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm har rätt till synundersökning och vid behov terminalglasögon enligt föreskriften AFS 1998:5 om arbete vid bildskärm:

6 § Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Om en sådan synundersökning nyligen genomförts genom annan arbetsgivares försorg skall en ny synundersökning göras endast om det finns nya eller förändrade synkrav i det aktuella bildskärmsarbetet eller om arbetstagarens synstatus förändrats sedan den förra synundersökningen. Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet. /…/

Arbetsgivaren har ingen skyldighet att stå för glasögon som de anställda använder även utanför arbetet. Arbetsglasögon för bildskärmsarbete är ett arbetsredskap och de tillhör formellt arbetsgivaren. Om den anställda önskar använda glasögon för privat bruk eller förvara dem utanför arbetsstället förutsätter detta i så fall en överenskommelse med respektive arbetsledare och chef.

Avtal

Det finns idag avtal med en optiker (se nedan) när det gäller terminalglasögon. Det går även bra att kontakta andra optiker. Den anställde är då själv skyldig att informera optikern om gällande avtal.

Avtal finns med följande optiker:

  • Synoptik, Hultsfred

Ansvar och kostnad

Om en anställd arbetar vid dator och anser sig behöva särskilda glasögon för detta är det en klar arbetsmiljöfråga för arbetsplatsen som ska hanteras av respektive arbetsledare/chef. Kostnaden för eventuella åtgärder belastar därför respektive verksamhets konto.

Hur gör jag?

Ett första steg är då att låta den anställde genomgå en synundersökning som klarlägger om behov finns. Om behov finns och detta styrks av optiker, kan arbetsgivaren betala för följande:

  • synundersökning, max en gång per år
  • för bågar betalar kommunen 1,5 % av prisbeloppet, d.v.s. 672 kronor för 2017. Byte av bågar får ske högst vart 5: e år
  • glas som krävs för att klara synkraven i arbetet och som är avsedda att användas vid terminal. Om arbetsförhållandena innebär att synavståndet varierar mycket, från ca 35 cm till ca 200 cm, kan så kallade närprogressiva glas behövas. Glas får bytas vid behov.

Optikern ska fakturera närmaste chefen den summan som arbetsgivaren ska betala, och om det blir någon resterande summa (till exempel om man valt en dyrare båge) så betalas den i butiken av den anställde.

Frågor

Tekniska frågor om terminalglasögon kan du givetvis ställa till resp. optiker. När det gäller tolkning och tillämpning av reglerna gentemot de anställda är du välkommen att kontakta personalkontorets HR-konsult.