Taxor för musikskolan

Avgifter 2019

  • Ämneskurs                                              Avgiftsfritt
  • Vuxna, de som under kalenderåret
    fyller 20 år eller mer                               935 kr per termin
  • Hyra av musikskolans instrument          375 kr per termin

För vuxna: hel avgift debiteras från och med andra lektionen.
För vuxna: halv avgift debiteras om elev erbjuds plats efter 1 november respektive 1 april.

OBS! Kostnaden för noter ingår inte i avgiften. Ändringar av avgifter läggs ut på musikskolans hemsida.

Avgiftsfri undervisning ämneskurs
Avgiftsfri undervisning enligt ovan gäller endast elever folkbokförda i Hultsfreds kommun.

Betalningsvillkor
Undervisningen i musikskolan är avgiftsfri till och med det kalenderår eleven fyller 19 år.

För vuxna gäller följande:

  • Avgiften betalas 1 gång/termin efter faktura och för en hel termin, även om eleven deltar oregelbundet eller slutar.
  • Hel avgift debiteras fr.o.m. andra lektionen.
  • Halv avgift debiteras om elev erbjuds plats efter 1 november respektive 1 april.

Vid försenad betalning kan förutom dröjsmålsränta enligt räntelagen även kravavgift debiteras. Vi skickar ingen påminnelse. Obetald terminsavgift medför avstängning.

Alla taxor är momsfria

Instrumenthyra
För att antas till ämneskurs krävs tillgång till instrument i hemmet. Instrument uthyres i mån av tillgång.

  • Piano, gitarr, elgitarr, elbas, slagverk/trummor, blockflöjt och elfiol hyrs inte ut.
  • Hyrtiden är 2 år.

Undantag: Större orkesterinstrument har ingen begränsning av hyrtiden. Stråkinstrument hyrs ut till dess eleven behöver 1/1 storlek.