Taxor för musikskolan

Terminsavgift för ämneskurs och kostnad för att låna instrument 2018

  • Terminsavgift/elev, ämneskurs 685 kronor
    Avgiftsfri utbildning under första året*
  • Syskonrabatt, om du har flera barn som spelar i musikskolan får de syskonrabatt. Äldsta barnet betalar hel avgift. Barn 2-4 betalar halv avgift. Barn 5 och så vidare betalar ingen avgift. **
  • Terminsavgift/elev, vuxna 905 kronor
    De som under kalenderåret fyller 20 år eller mer
  • Lån av instrument 365 kronor

Alla taxor är momsfria

Under det första helåret som en elev spelar på musikskolan är undervisningen avgiftsfri. Endast elever som aldrig spelat på musikskolan tidigare har rätt till avgiftsfri undervisning, Avgiftsfri undervisning enligt ovan gäller ENDAST elever folkbokförda i Hultsfreds kommun.

** Syskonrabatten gäller endast ämneskurs och INTE instrumenthyra. Syskonrabatten gäller ENDAST de barn som INTE omfattas av avgiftsfri undervisning för ämneskurs. Syskonrabatten enligt ovan gäller ENDAST elever folkbokförda i Hultsfreds kommun.

Hel avgift debiteras från och med andra lektionen.

Halv avgift debiteras om elev erbjuds plats efter 1 november respektive 1 april.