Ta chansen, påverka och tyck till! Årets medarbetarenkät är på väg…

medarbetarenkät 2017

Det är viktigt för oss som arbetsgivare och för dig som anställd att du svarar på årets medarbetarenkät. Du får enkäten via mejl eller post. Med hjälp av resultaten kan vi på ett tydligare sätt profilera oss som en attraktiv arbetsgivare.

Ur Personalbladet oktober 2017