Sugen på att studera? Vi betalar delar av dina kursavgifter och din litteratur!

lärare framför skoltavla

Har du, eller planerar du att läsa någon kurs som du har nytta av i ditt arbete? Du vet väl om att du kan få bidrag för detta?
Vi ser mycket positivt till att du studerar på din fritid och vill därför kunna uppmuntra genom att erbjuda möjlighet att få viss ersättning.
För att söka bidraget ska du vara tillsvidareanställd, objektanställd eller vikarie med en sammanhängande anställningstid på minst ett år.
Stipendierna delas ut två gånger per år.
Din ansökan ska vara inne senast 31 maj

Ur Personalbladet mars 2017