Sugen på att studera? Vi betalar delar av dina kursavgifter och din litteratur!

lärare framför skoltavla

Har du läst eller planerar du att läsa någon kurs som du har nytta av i ditt arbete? Du vet väl om att du kan få bidrag för detta?

Vi ser mycket positivt till att du studerar på din fritid och vill därför kunna uppmuntra genom att erbjuda möjligheten att få en viss ersättning.

För att kunna söka bidraget ska du vara tillsvidareanställd, objektanställd eller vikarie med en sammanhängande anställningstid på minst ett år.

Ansök senast 31 oktober