Studie och yrkesvägledare Hultsfreds vuxenutbildning

I kommunen finns ett SYV-team. De har ansvaret för studie- och yrkesvägledningen i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. De kan svara på frågor som rör studier inom ovan nämnda skolformer samt även eftergymnasiala studier som högskola, folkhögskola yrkeshögskola m.m.

På vuxenutbildningen är det Eva-Marie Lundqvist som har detta uppdrag. Vill du boka en tid för individuell studieplanering och ansöka om kurser/utbildning, få mer information om studievägar eller få reda på om du har rätt behörighet till högskolan, skicka henne då ett mail för att boka din tid.

TIDSBOKNING
Skicka ett mail (bästa sättet): eva-marie.lundqvist@hultsfred.se