Studie och yrkesvägledare Hultsfreds vuxenutbildning

I kommunen finns ett SYV-team. De har ansvaret för studie- och yrkesvägledningen i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. De kan svara på frågor som rör studier inom ovan nämnda skolformer samt även eftergymnasiala studier som högskola, folkhögskola yrkeshögskola m.m.

På vuxenutbildningen är det Linda Ungsäter som har detta uppdrag, du är välkommen att höra av dig för information, rådgivning och studieplanering.

Vår administratör Jacqueline Kuster kan du också kontakta för att få hjälp.