Studie och yrkesvägledare Hultsfreds vuxenutbildning

I kommunen finns ett SYV-team. De har ansvaret för studie- och yrkesvägledningen i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. De kan svara på frågor som rör studier inom ovan nämnda skolformer samt även eftergymnasiala studier som högskola, folkhögskola yrkeshögskola m.m.

På vuxenutbildningen är det Eva-Marie Lundqvist som har detta uppdrag. Vill du boka en tid för individuell studieplanering och ansöka om kurser/utbildning, få mer information om studievägar eller få reda på om du har rätt behörighet till högskolan har du följande alternativ:

TIDSBOKNING
Skicka ett mail (bästa sättet): eva-marie.lundqvist@hultsfred.se

Ring 0495-24 11 25
Måndag: 13:00-15:00
Onsdag:  13:00-15:00
Fredag:   10:00-12:00

Drop-In, på Metropol: Tisdag: 10:30-12:00