Orostelefonen om radikalisering har nummer 020-100 200

Rädda Barnen driver sedan den 1 februari 2017 orostelefon om radikalisering, tidigare Röda Korsets stödtelefon mot våldsbejakande extremism. Orostelefonen mot radikalisering har nummer 020-100 200.

Syftet med orostelefonen är att stödja de människor som känner oro inför att någon är på väg att dras in våldsbejakande extremism. Det handlar om föräldrar, lärare, fritidspersonal eller annan personal som kommer i kontakt med främst ungdomar som riskerar att radikaliseras och involveras i extremism.

Orostelefonen är öppen helgfria vardagar mellan kl.13-16. OBS! Se länken nedan för eventuella avvikande tider. De personer som bemannar telefonen har betydande kompetens att tala med, bemöta och råda dem som ringer. Naturligtvis ringer alla som så önskar helt anonymt.

Det är viktigt att nå så många som möjligt med information om att orostelefonen finns och vad den är till för. Vi ber er härmed att beställa detta material direkt från Rädda Barnen och sprida det efter ert gottfinnande och där ni tror att det kan göra nytta i kommunen. Det kan handla om vårdcentraler och skolor eller på socialkontor och fritidsgårdar.

Materialet kan beställas (eller laddas ner) via Rädda Barnens hemsida, se nedan länk.