Stödtelefonen mot våldsbejakande extremism har nummer 020-10 02 00

Den nationella stödtelefon som drivs av Röda korset på uppdrag av Den Nationella Samordnaren mot våldsbejakande extremism är nu etablerad. Stödtelefonen har nummer 020-10 02 00.

Syftet med stödtelefonen är att stödja de människor som känner oro inför att någon är på väg att dras in våldsbejakande extremism. Det handlar om föräldrar, lärare, fritidspersonal eller annan personal som kommer i kontakt med främst ungdomar som riskerar att radikaliseras och involveras i extremism.

Stödtelefonen är öppen vardagar mellan kl. 9-12, 13-16 samt kvällsöppet onsdagar 16-19, övrig tid går det att tala in på en telefonsvarare. De personer som bemannar telefonen har betydande kompetens att tala med, bemöta och råda dem som ringer. Naturligtvis ringer alla som så önskar helt anonymt.

Det är viktigt att nå så många som möjligt med information om att stödtelefonen finns och vad den är till för. Därför finns ett material framtaget på åtta språk (arabiska, engelska, svenska, kurdiska, serbokroatiska, persiska, somaliska och turkiska). Materialet är dels en broschyr, dels en affisch i A4.

Vi ber er härmed att beställa detta material direkt från Röda korset och sprida det efter ert gottfinnande och där ni tror att det kan göra nytta i kommunen. Det kan handla om vårdcentraler och skolor eller på socialkontor och fritidsgårdar.

Materialet kan beställas (eller laddas ner) via Röda korsets hemsida http://www.redcross.se/teman/nationell-stodtelefon/material/