Stöd för verksamheter i mat- och livsmedelsbranschen

Livsmedel

Informationsträffar som arrangeras av Livsmedelsutveckling Sydost.

Västervik 13 november 14.00-17.00. Västerviks stadshotell, Storgatan 3, Västervik.
Anmälan senast 6 november.

Kalmar 21 november 14.00-17.00. Regionförbundet, Nygatan 34, Kalmar.
Anmälan senast 14 november.

Du får hjälp med att
– utveckla dina tjänster/produkter
– förbättra lönsamheten
– marknadsföra ditt företag

Också hur du gör för att
– få coachning eller stöd av en mentor
– jobba vidare med exempelvis digitalisering, innovation och export

Det blir praktiska råd och konkreta exempel men också tid för frågor och diskussioner.

Anmälan till Eva Kallenberg, Regionförbundet i Kalmar län ekg@rfkl.se 
0480-44 83 36