Stipendiet känns som en uppskattning!

foto på Britt Söreling som jobbar inom äldreomsorgenBritt Söreling började jobba inom äldreomsorgen 1980. Under 2004-2006 utbildande hon sig till undersköterska på Komvux.
I dag jobbar hon på Bemanningen och har jobbat där sedan starten 2008. Hon jobbar i Målilla och Mörlunda med särskilt boende och i hemtjänsten både administrativt och ute i verksamheten.
Just nu läser hon till specialistundersköterska parallellt med sitt jobb och mycket är tack vare kommunens stipendier.

– Nu är jag inne på fjärde terminen och gör ett projektarbete om kontaktmannaskap. Att träffa undersköterskor från andra kommuner och dela med sig av sina erfarenheter är en viktig del i utbildningen, berättar Britt.

Utbildningen i Oskarshamn är på två år och bedrivs i halvfart med träffar två gånger i månaden. Psykisk ohälsa hos äldre, demenssjukdomar, palliativ vård och omsorg, handledning och kvalitetsarbete är några delar som ingår i utbildningen.

Vad vill du göra i framtiden?
-Eftersom jag jobbar på olika arbetsplatser kände jag ett behov av att lära mig mera. Det är synd att ingen mer från kommunen läser den här utbildningen. Jag hoppas att det kan leda till något, men min kunskap har jag med mig ändå och den tror jag att jag har nytta av.

Hur fick du reda på att du kunde söka stipendier för dina studier?
-Det var min chef Lise-Lotte Bertilsson som berättade det för mig.

Vad tycker du om Hultsfreds stipendier?
-Stipendiet känns som en uppskattning från arbetsgivaren. Litteratur kostar och jag har gått ner i arbetstid för att hinna med att leva också och då känns det bra att få de extra pengarna.

-När jag var hos en tant i hemtjänsten och vi började prata om att jag läste till specialistundersköterska, då sa hon ” Du måste tycka om ditt jobb”.
Det gör jag de allra flesta dagarna, avslutar Britt.

 

Vill du söka stipendium för dina studier?
Du kan ansöka om stipendium två gånger per år.
Ansökan ska ske skriftligt senast 31 maj, respektive 31 oktober.

Ur Personalbladet april 2014