Stiftelsen Hultsfreds Musikpaviljongs Stipendium 2018

Aspelands Stipendium 1c 605x353 web 2018Foto: Aspelands Musikförening

2018 års stipendium tilldelades Aspelands Musikförening

För sin aldrig sinande entusiasm och engagemang där de år efter år erbjuder oss kommuninvånare ett brett konsertutbud av hög kvalitet. Aspelands firar i år 25 år som musikförening och fortsätter att stärka intresset för konstmusik i kommunen.
De arbetar särskilt för att stötta unga musiker och för att nå en bred publik i alla åldersgrupper och generationer. Aspelands musikförening ger ett lyft till vår musikkommun och är och fortsätter att vara till stor glädje för oss alla.

Tidigare stipendiater

2017 Rosenfors Musikkår

Rosenfors Musikkår är sedan snart 70 år en aktiv musikkår i kommunen. Musikkåren bidrar till mångfalden inom musiken och kulturlivet i Hultsfred.
I musikkåren finns ett stort engagemang i alla åldrar, med många uppskattade spelningar på flera lokala evenemang och även utanför kommunen.
Rosenfors Musikkår är en del av det breda musikutbudet i Hultsfreds kommun.

2017 Vena Musikkår
Vena Musikkår är sedan snart 80 år en aktiv musikkår med många engagemang i och utanför kommunen. Musikkåren bidrar till mångfalden inom musiken och för kulturlivet i Hultsfreds kommun. Vena Musikkår engagerar och berör många medborgare lokalt med sina spelningar.

2016 Kalvkätte trädgård
Föreningen har under 10 års tid utvecklats till ett besöksmål för kommuninnevånare och turister. Föreningen arbetar med rehabilitering och med skolan som en del i undervisningen. Ett stort ideellt engagemang från föreningens medlemmar som kommer många till nytta och som visar på ett resultat med en vacker och besöksvärd trädgård som mötesplats.