Stängningsdag för fritidshemmen 6 mars 2018

Tecknad bild av glada barnTecknad bild av glada barn

Vårens fortbildningsdag för kommunens fritidspersonalen är tisdagen den 6 mars 2018. Ordinarie fritidsverksamhet är då stängd.

För att möjliggöra gemensam kompetensutveckling för skolans personal, stänger fritidsverksamheten en dag varje termin, efter beslut från barn- och utbildningsnämnden i Hultsfreds kommun.
Även skolan har studiedag denna dag.

Personalens kompetensutveckling är en del i vårt utvecklingsarbete som ska göra verksamheten lite bättre varje dag.

Har du behov av omsorg under stängningsdagen så erbjuds alternativ på ett fritidshem som kan vara ett annat än ert ordinarie. 

Var vänlig meddela personalen senast fredagen den 9 februari 2018, om du har behov av omsorg den här dagen.