Stålhagens förskola

Bild av vattenbanaHär kan barnen tillsammans utforska och utveckla sin förståelse för fenomenet vatten.
Platshållare för bildspel

Förskolan ligger i ett mångkulturellt område i södra Hultsfred. Det är ca: 150 barn inskrivna. Vi har nio avdelningar och en avdelning med omsorg på kvällar och helger på förskolan. Just nu är barnen indelade 1-2 årsgrupper, 3-4 årsgrupp och 5 årsgrupper samt omsorgen på kvällar och helger 1-12 år. Har du behov av detta kontakta förskolechef.

Från förskolan har vi nära till bibliotek, lekpark och skogen. Det finns även en liten damm i närheten dit vi går.

Vi erbjuder olika former av inskolning för de nya barnen. Det är barnens behov som styr hur inskolningen kommer att se ut.

Vårt prioriterade mål/arbetsområde 2018/2019 år Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA).

I vårt likabehandlingsarbete arbetar vi för allas lika värde, som genererar ett gott klimat på förskolan. Föräldrarnas delaktighet ser vi som en tillgång i verksamheten.

I vår verksamhet är detta viktigt:

  • Pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen
  • Pedagogiska miljöer inne/ute
  • Språkutvecklande arbetssätt
  • TAKK
  • Likabehandlings arbete.

Välkommen till oss!