Språkpraktik

två människor som samtalar

Ett väl fungerande språk skapar möjligheter för dig som inte kan språket. Att utifrån dina erfarenheter och drömmar få komma till en arbetsplats och träna svenska kan ge dig en skjuts i riktning mot egen försörjning och självständighet.

Vad är syftet?

Syftet är att språkpraktikanten ska få inblick i arbetslivet, få tips om framtida yrken samt utveckla sina kunskaper i svenska språket. Praktiktiden kan variera, från en månad och längre. Några är ute en dag i veckan andra praktiserar hela veckor. Detta beror på individen och vad arbetsgivaren och skolan kommer överens om.

Vem får gå på språkpraktik?

För att praktiken ska ge dig en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden vill vi att du bör ha läst, eller läser just nu, på minst C nivå på SFI eller är klar med SFI.