Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att stärka möjligheterna för personer i åldern 16-64 år att komma in på arbetsmarknaden. Vi arbetar också med feriearbeten (sommarjobb). Nedan kan du läsa om de olika delar vi arbetar med. .

Praktiksamordning

Samordning, hantering och uppföljning av praktik i de kommunala förvaltningarna. Praktik innebär att du provar att arbeta på en arbetsplats under en bestämd tid. Praktiken kan hjälpa dig få arbetslivserfarenhet eller förstärka din yrkeskompetens.

Får jag någon ersättning?

När du har praktik får du den inkomst du redan har, till exempel studiebidrag, etableringsersättning eller aktivitetsstöd, ingen extra ersättning utgår.

Språkpraktik

Personer med utländsk bakgrund kan delta i språkpraktik för att utveckla sina kunskaper i svenska och samtidigt lära sig om den svenska arbetsmarknaden. Ingår ofta i utbildningen för de som går SFI och sker vanligtvis i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Hantering av ungdomstjänst

Ungdomar som har blivit dömda för brott kan dömas till ungdomstjänst, som är att likna vid samhällstjänst för ungdomar.
Ungdomstjänsten är en påföljd som du mellan 15-21 år kan dömas till om du begår ett brott. Ungdomstjänsten innebär att du utför oavlönat arbete på din fritid och domen kan vara mellan 20 och 150 timmar.