Ansök om Växa-stöd

Växastöd Regeringskansliet

Växa-stödet infördes 1 januari 2017. Tidigare har bara enskilda näringsidkare kunnat ansöka om stödet. Nyhet från och med 1 januari 2018 är att aktiebolag och handelsbolag numera också kan söka. Även anställningar som påbörjades mellan 1 april och 31 december 2017 har rätt till stödet.

Syftet med Växa-stödet är att förenkla när företagare ska anställa sin första medarbetare. Arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift sänks från 31,42 procent till 10,21 procent för den först anställda medarbetaren.

Stödet omfattar handelsbolag med högst två ägare och aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare. Anställningen ska omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Stödet gäller under högst tolv månader mellan åren 2018-2021.

Cirka 5 000 företagare har fram tills nu ansökt om Växa-stöd sedan det infördes januari 2017.

I Näringsdepartementets faktablad kan du ta del av mera information om Växa-stödet.