Vill du komma i kontakt med socialförvaltningen?

Dator och telefon.

Söker du kontaktuppgifter till någon av våra verksamheter? Du finner dessa nedan.

  • Är du osäker på vem du ska kontakta inom äldreomsorgen kan du ringa 0495-24 10 00 vardagar mellan klockan 8-12.
  • Vill du komma i kontakt med en biståndshandläggare kan du ringa 0495-24 10 40 vardagar mellan klockan 8-10.
  • Vill du komma i kontakt med Individ- och familjeomsorgens sektion för Barn och familj finner du kontaktuppgifterna här.
  • Vill du vända dig till socialförvaltningen eller är osäker på vem du ska kontakta kan du skicka e-post till social@hultsfred.se

Post till socialförvaltningen skickas till: Hultsfreds kommun, Socialförvaltningen, Box 508, 577 26 Hultsfred

Stab socialkontoret

Ann-Gret Sillén

Socialchef

Monica Örmander

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Eva Didrikson

Avgiftshandläggare och budget- och skuldrådgivare

Kristina Johansson

Administrativ handläggare

Josephine Larsson

Administrativ handläggare

Kajsa Allvin

HR-konsult socialförvaltningen

Sektionschefer Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Marie Stjernström

Sektionschef IFO Vuxen

Robert Andersson

Sektionschef Arbete och Integration

Christina Rendahl Tuvesson

Sektionschef Barn och familj

Camilla Svensson

Sektionschef Barn och familj

Verksamhetschefer

Gunilla Olsson

Verksamhetschef myndighet vård och omsorg

Lise-Lotte Bertilsson

Verksamhetschef bemanningsenheten

Marie Pihl

Verksamhetschef vård och omsorg

Äldreomsorg (ÄO)
Verksamhetschef för Team SÄBO (särskilt boende)

Katarina Dunhage Jakobsson

Verksamhetschef vård och omsorg

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorg (ÄO)
Verksamhetschef för Team OF (omsorgen om personer med funktionsnedsättning) och Team Hemtjänst

Enhetschefer vård och omsorg

Team SÄBO

Leena Bergström

Enhetschef

Enhetschef för Lindgården, nattpatrullen och boendesamordnare.

Sandra Frejd

Enhetschef

Enhetschef för Klockargården, Trygghetslägenheter Skördevägen och Slättgården.

Anna-Karin Avemarker

Enhetschef

Enhetschef för Trygg Hemgång och Korttidsenheten Hjorten.

Sandra Elmér

Enhetschef

Enhetschef för Knektagården

Ulrika Larsson

Enhetschef

Enhetschef för bemanningsenheten.

Linda Blomberg

Enhetschef

Enhetschef för Lundagården och Trygghetslägenheter Ängen

Charlotte Sternell

Enhetschef

Enhetschef för Hemgården

Camilla Mirestrand

Enhetschef

Enhetschef för sjuksköterskor

Team Hemtjänst

Katja Broberg

Enhetschef

Enhetschef för Hemtjänst Hultsfred - Krans, Hemtjänst Silverdalen och Trygghetslägenheter Sjögläntan.

Maria Stenbäck

Enhetschef

Enhetschef för Hemtjänst Hultsfred - City och Hemtjänst Vena.

Susan Andersen

Enhetschef

Enhetschef för Ekliden och Hemtjänst Järnforsen.

Annicka Persson

Enhetschef

Enhetschef för Hemtjänst Virserum.

Anette Linde

Enhetschef

Enhetschef för hemtjänst Målilla och hemtjänst Mörlunda

Team OF

Carina Eklund

Enhetschef

Enhetschef för boendestöd, Skedala, Opalen, assistansärende.

Susanne Sandin

Enhetschef

Enhetschef för Berguven, Solvändan och Torgträffen Liljan

Jette Madsen

Enhetschef

Enhetschef för Oredan, Lilla Torget, Diamanten, Granitvägen och assistansärenden.

Anneli Carlsson

Enhetschef

Enhetschef för Lejonet, Korsnäbben, assistansärenden och assistanssamordnare.

Charlotte Elmér

Enhetschef

Enhetschef för Haga, Stockholmsvägen, personliga assistenter och ledsagare/kontaktpersoner/stödfamilj LSS.

Verksamhetsledare intraprenad Framsteget

Håkan Hägg

Verksamhetsledare intraprenad Framsteget

Bistånds- och LSS-handläggare

Alicia Lindström

Biståndshandläggare

Ann-Charlotte Blomqvist Tuvesson

Biståndshandläggare

Emmy Haag

Biståndshandläggare

Jennie Pettersson

Biståndshandläggare

Gabriella Harrison

Biståndshandläggare/Anhörigsamordnare

Ansvarig trygghetslarm.

Lotte Olsson

Biståndshandläggare

Hannah Lindvall Kurti

Biståndshandläggare

Ingrid Hoffmann

LSS-handläggare