Skolstart läsåret 2019/2020

Brygga och en lapp som det står skolstart på.Foto: Mostphotos.com

Kommunens grundskolor startar läsåret 2019/2020
tisdagen den 20 augusti kl. 8.00, utom Vena skola som börjar kl. 7.50.

Skollunch serveras. Skolskjutsar går som vid ordinarie skoldag, www.hultsfred.se/skolskjuts
Vid skolstarten behövs inget busskort. Eleverna får busskort första dagen.

Eleverna slutar:

Albäcksskolan Kl. 15.25
Lindblomskolan, åk F-2 Kl. 12.00
Lindblomskolan, åk 3-6 Kl. 12.30
Vena skola Kl. 11.45
Silverdalens skola Kl. 12.40
Emådalskolan, åk F-1 Kl.  9.30
Emådalskolan, åk 2-6 Kl. 12.00
Venhagskolan Kl. 13.00
Järnforsens skola Kl. 11.30

 

Hultsfreds gymnasium

Alla elever som börjar ett nationellt program i årskurs 1 startar tisdagen den 20 augusti kl. 8.15 i gymnasiets matsal. Skyltad från huvudentrén. Efter introduktionen mentorsdag till kl. 15.00.

Elever som ska börja introduktionsprogrammen (IM) åk 1 samlas i M-korridoren mitt emot matsalen tisdagen den 20 augusti kl. 8.15 Efter introduktionen mentorsdag till kl. 15.00.

Samtliga elever oavsett årskurs på gymnasiesärskolan börjar tisdagen den 20 augusti kl. 8.15 i C-huset, Hultsfreds gymnasium.

Årkurs 2 och åk 3 startar onsdagen den 21 augusti kl. 8.00 i de salar där ni haft coaching förra läsåret. Elever som ska börja IM åk 2 och åk 3 samlas i M-korridoren kl. 8.00.