Skolstart höstterminen 2017

Skolstart höstterminen

Grundskolorna startar läsåret 2017/2018 tisdagen den

22 augusti kl. 8.00, utom Vena skola som börjar kl. 7.50.

Skollunch serveras och skolskjutsar går som vid ordinarie skoldag, se www.hultsfred.se/skolskjuts. Vid skolstarten behövs inget busskort. Eleverna får busskort första dagen.

Eleverna slutar:

Albäcksskolan
åk 7-9 kl. 14.20

Lindblomskolan
åk F-2 kl. 12.00
åk 3-6 kl. 12.30

Vena skola
åk F-6 kl. 11.45

Silverdalens skola
åk  F-6 kl. 12.40

Emådalskolan
åk F-1 kl. 09.30
åk 2    kl. 13.10
åk 3-6 kl. 14.30

Venhagskolan
åk F-3 kl. 11.30
åk 4-6 kl. 12.00

Grundsärskolan
kl. 12.00

Järnforsens skola
åk F-6 kl. 11.30

Hultsfreds gymnasium

Årskurs 1 startar tisdagen den 22 augusti i gymnasiets nybyggda samlingssal. Skyltad från huvudentrén. Efter introduktionen mentorsdag till kl. 14.00

Elever som ska börja IM åk 1 samlas i F-husets korridor mitt emot matsalen kl. 8.15

Upprop för dig som ska börja EK, ES, NA och SA kl. 8.15
Upprop för dig som ska börja BF, EE, FT, HT eller VO kl. 9.15, gäller även dig som fått en IMpro-plats.

Samtliga elever på gymnasiesärskolan börjar tisdagen den 22 augusti kl. 8.15 i C-huset, Hultsfreds gymnasium.

Årkurs 2 och åk 3 startar onsdagen den 23 augusti kl. 8.00 i salar som meddelas på Fronter. Elever som ska börja IM åk 2 och åk 3 samlas i F-husets korridor kl. 8.00