Skolskjutstider för Lindblomskolan och Albäcksskolan läsåret 2018-2019

Taxi 16000
Telefon: 0470-16 000

Morgonturer

Tid och hållplats
06.45 Järnemåla
07.06 Kristineberg/Gnöttlerum
07.08 Slätten, Hultsfred
07.11 Hagadal
07.15 Lindblomskolan
07.25 Stockhorvan (jämna veckor)
07.45 Lilla Ekeberg
07.50 Lindblomskolan

Eftermiddagsturer

Måndag
12.45 Lindblomskolan
12.50 Gnöttlerum
13.20 Stockhorvan (jämna veckor)

14.30 Lindblomskolan
14.40 Lilla Ekeberg

Tisdag
13.40 Lindblomskolan
13.45 Gnöttlerum

14.30 Lindblomskolan
14.35 Gnöttlerum
14.45 Lilla Ekeberg
15.00 Stockhorvan (jämna veckor)

Onsdag
12.45 Lindblomskolan
12.50 Gnöttlerum

14.30 Lindblomskolan
14.35 Gnöttlerum
14.45 Lilla Ekeberg
15.00 Stockhorvan (jämna veckor)

Torsdag
13.40 Lindblomskolan
13.45 Gnöttlerum

14.30 Lindblomskolan
14.35 Gnöttlerum
14.45 Lilla Ekeberg
15.00 Stockhorvan (jämna veckor)

Fredag
12.45 Lindblomskolan
12.50 Gnöttlerum
13.00 Lilla Ekeberg
13.05 Hammarsebo
13.15 Stockhorvan (jämna veckor)