Skolskjutstider för Lindblomskolan och Albäcksskolan läsåret 2017-2018

Taxi 16000
Telefon: 0470-16 000

Morgonturer

Tid och hållplats
07.25 Gnöttlerum, Slätten, Lindblomskolan
07.45 Hammarsebo, Hagadal

Eftermiddagsturer

Måndag
14.35 Hagadal, Hammarsebo

Tisdag
14.35 Hagadal, Hammarsebo

Onsdag
12.40 Lindblomskolan, Gnöttlerum
14.35 Hagadal, Hammarsebo

Torsdag
13.30 Lindblomskolan, Gnöttlerum
14.35 Hagadal, Hammarsebo

Fredag
12.45 Lindblomskolan, Gnöttlerum
14.35 Hagadal, Hammarsebo