Skolskjutstider för Lindblomskolan och Albäcksskolan läsåret 2017-2018

Taxi 16000
Telefon: 0470-16 000

Morgonturer

Tid och hållplats
07.25 Gnöttlerums skola, Slätten, Lindblomskolan
07.45 Hammarsebo, Hagadal

Eftermiddagsturer

Måndag
14.35 Hagadal, Hammarsebo

Tisdag
13.40 Lindblomskolan, Gnöttlerums skola
14.35 Hagadal, Hammarsebo

Onsdag
12.40 Lindblomskolan, Gnöttlerums skola
14.35 Hagadal, Hammarsebo

Torsdag
13.40 Lindblomskolan, Gnöttlerums skola
14.35 Hagadal, Hammarsebo

Fredag
12.40 Lindblomskolan, Gnöttlerums skola
14.35 Hagadal, Hammarsebo