Skolskjutsar Venhagskolan, Målilla läsåret 2017-2018

Bergkvarabuss AB
Telefon 072-574 19 06, 0480-42 45 06 (växel 0480-42 45 00)

Morgonturer jämn vecka

Tid och hållplats
7.05 Ämmenäs, Rosenfors, Venhagsskolan
7.25 Kristineberg, Bäckeby, Venhagsskolan
7.45 Gårdveda gård, Venhagsskolan

Morgonturer udda vecka

Tid och hållplats
7.10 Hällinge, Målilla Terminal, Venhagsskolan
7.35 Kristineberg, Bäckeby, Venhagsskolan

7.40 Rosenfors, Ämmenäs, Venhagsskolan (Hjalmarssons buss 0495-340 60)
7.45 Gårdveda gård, Venhagsskolan (KLT 010-21 21 021 #3)

Eftermiddagsturer

Måndag
13.10 Venhagsskolan, Rosenfors, Kristineberg, Bäckeby
14.10 Venhagsskolan, Gårdveda gård, Bäckeby, Kristineberg
14.55 Målilla terminalen, Hällinge

Tisdag
13.10 Venhagsskolan, Rosenfors, Kristineberg, Bäckeby
14.10 Venhagsskolan, Gårdveda gård, Bäckeby, Kristineberg
14.55 Målilla terminalen, Hällinge

Onsdag
13.10 Venhagsskolan, Gårdveda gård
13.24 Venhagsskolan, Rosenfors, Kristineberg, Bäckeby
13.57 Venhagsskolan, Hällinge
14.55 Målilla terminalen, Hällinge

Torsdag
13.10 Venhagsskolan, Rosenfors, Kristineberg, Bäckeby
14.10 Venhagsskolan, Gårdveda gård, Bäckeby, Kristineberg
14.55 Målilla terminalen, Hällinge

Fredag
13.10 Venhagsskolan, Rosenfors, Kristineberg, Bäckeby
14.10 Venhagsskolan, Gårdveda gård, Bäckeby, Kristineberg
14.55 Målilla terminalen, Hällinge