Skolskjutsar Venhagskolan, Målilla läsåret 2017-2018

Bergkvarabuss AB
Telefon 072-574 19 06, 0480-42 45 06 (växel 0480-42 45 00)

Morgonturer jämn vecka

Tid och hållplats
7.05 Ämmenäs, Rosenfors, Venhagsskolan
7.25 Kristineberg, Bäckeby, Venhagsskolan
7.45 Gårdveda gård, Venhagsskolan

Morgonturer udda vecka

Tid och hållplats
7.10 Hällinge, Målilla Terminal, Venhagsskolan
7.35 Kristineberg, Bäckeby, Venhagsskolan

7.40 Rosenfors, Ämmenäs, Venhagsskolan (Hjalmarssons buss 0495-340 60)
7.45 Gårdveda gård, Venhagsskolan (KLT 010-21 21 021 #3)

Eftermiddagsturer

Måndag
13.10 Venhagsskolan, Rosenfors, Kristineberg, Bäckeby
14.10 Venhagsskolan, Gårdveda gård, Bäckeby, Kristineberg
14.55 Målilla terminalen, Hällinge (udda vecka)

Tisdag
13.10 Venhagsskolan, Rosenfors, Kristineberg, Bäckeby
14.10 Venhagsskolan, Gårdveda gård, Bäckeby, Kristineberg
14.55 Målilla terminalen, Hällinge (udda vecka)

Onsdag
13.10 Venhagsskolan, Gårdveda gård
13.24 Venhagsskolan, Rosenfors, Kristineberg, Bäckeby
13.57 Venhagsskolan, Hällinge (udda vecka)
14.55 Målilla terminalen, Hällinge (udda vecka)

Torsdag
13.10 Venhagsskolan, Rosenfors, Kristineberg, Bäckeby
14.10 Venhagsskolan, Gårdveda gård, Bäckeby, Kristineberg
14.55 Målilla terminalen, Hällinge (udda vecka)

Fredag
13.10 Venhagsskolan, Rosenfors, Kristineberg, Bäckeby
14.10 Venhagsskolan, Gårdveda gård, Bäckeby, Kristineberg
14.55 Målilla terminalen, Hällinge (udda vecka)