Skolskjutsar Emådalskolan, Mörlunda läsåret 2017-2018

Hjalmarssons Buss
Telefon. 0495-340 60

Morgontur

Tid och hållplats
6.45 Kloster, Fagerhult, Haddetorp, Rosenhill, Rosenvik, Mörlunda
6.55 Boda, Åkeröholm, Mörlunda
7.10 Lilla bölö, Näshult, Ryningsnäs, Torp, Mörlunda
7.15 Ruda, Byrum, Tveta, Lilla Sinnerstad, Mörlunda
7.25 Aby, Rosenfors, Mörlunda

Eftermiddagstur

Måndag
11.55 Mörlunda, Rosenfors
11.55 Mörlunda, Haddetorp, Rosenhill, Fagerhult, Lilla bölö
11.55 Mörlunda, Ryningsnäs, Näshult, Torp, Tveta, Lilla Sinnerstad

13.20 Mörlunda, Aby, Rosenfors, Ruda, Byrum, Torp, Rosenhill

14.40 Mörlunda, Aby, Rosenfors, Haddetorp, Rosenvik
14.40 Mörlunda, Ruda, Torp, Åkeröholm, Boda, Ryningsnäs

15.10 Mörlunda, Rosenvik, Kloster
15.10 Mörlunda, Boda

16.00 Mörlunda, Haddetorp, Torp, Tillingeberg

Tisdag
11.55 Mörlunda, Rosenfors
11.55 Mörlunda, , Lilla bölö, Näshult, Torp
11.55 Mörlunda, Rosenhill, Fagerhult

13.20 Mörlunda, Torp, Ruda, Tveta, Lilla Sinnerstad, Byrum
13.20 Mörlunda, Rosenhill
13.20 Mörlunda, Ryningsnäs
13.20 Mörlunda, Aby, Rosenfors

14.40 Mörlunda, Torp, Ruda, Åkeröholm, Boda, Ryningsnäs
14.40 Mörlunda, Aby, Rosenfors
14.40 Mörlunda, Haddetorp, Rosenvik

15.10 Mörlunda, Boda
15.10 Mörlunda, Haddetorp, Rosenvik, Kloster

Onsdag
13.30 Mörlunda, Aby, Rosenfors
13.30 Mörlunda, Haddetorp, Rosenhill, Rosenvik, Fagerhult
13.30 Mörlunda, Byrum, Tveta, Lilla Sinnerstad
13.30 Mörlunda, Torp, Ruda, Åkeröholm, Boda
13.30 Mörlunda, Ryningsnäs, Lilla bölö, Näshult

15.10 Mörlunda, Boda, Torp
15.10 Mörlunda, Haddetorp, Rosenvik, Kloster

Torsdag
11.55 Mörlunda, Rosenfors
11.55 Mörlunda, Lilla bölö, Torp
11.55 Mörlunda, Rosenhill

13.10 Mörlunda, Tveta, Lilla Sinnerstad
13.10 Mörlunda, Torp, Ruda, Byrum
13.10 Mörlunda, Näshult, Ryningsnäs
13.10 Mörlunda, Aby, Rosenfors, Haddetorp, Rosenhill, Fagerhult

14.40 Mörlunda, Torp, Ruda, Åkeröholm, Boda, Ryningsnäs
14.40 Mörlunda, Aby, Rosenfors
14.40 Mörlunda, Rosenvik

15.10 Mörlunda, Rosenvik, Kloster

16.00 Mörlunda, Torp, Skräpplinge, Tillingeberg

Fredag
11.55 Mörlunda, Aby, Rosenfors
11.55 Mörlunda, Rosenhill, Fagerhult
11.55 Mörlunda, Torp, Ruda, Byrum, Tveta, Lilla Sinnerstad
11.55 Mörlunda, Ryningsnäs, Lilla bölö, Näshult

13.30 Mörlunda, Aby, Rosenfors
13.30 Mörlunda, Haddetorp, Rosenvik
13.30 Mörlunda, Torp, Ruda, Åkeröholm, Boda, Ryningsnäs

15.10 Mörlunda, Haddetorp, Rosenvik, Kloster
15.10 Mörlunda, Boda, Torp