Samverkan skola – arbetsliv inom skog, trä och teknik

Ringar i trä

Skogen i Tiden

Skogen i Tiden är en dag av skogsupplevelser för alla fjärdeklassare i vår kommun. Skogen i Tiden visar modernt skogsbruk från kotte till avverkat träd. Eleverna får veta mer om skogens skötsel, brukningsmetoder och användningsområden. De får jämföra nya och gamla metoder.

Ta i Trä

Ta i Trä är en upplevelse med trä för eleverna i femman. Ta i Trä visar stockens väg till virkespaket. Eleverna får se den industriella processen och uppleva trä som material i sitt rätta sammanhang.

Teknikresan

Teknikresan i Målilla lär sjätteklassarna mer om teknik förr och nu. Teknikresan innehåller företagsbesök och spännande aktiviteter i Målilla Hembygdspark. Efter besöket kan klasserna boka en energilektion av kommunens energistrateg (Energikontor sydost).