Skjut inte upp semesterplanerna för länge

sandaler på stranden

Gränsen för hur mycket semester som kan sparas har sänkts. De som har fler än 30 sparade semesterdagar vid årets slut får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod.

Senast den 31 december 2022 ska dessa personer ha 30 sparade dagar eller mindre. Överskjutande dagar betalas ut i pengar.
Ändringarna gäller alla förutom lärare. Här gäller nuvarande med 40 sparade semesterdagar.

I Personalbladet oktober 2019 har felaktig länk angivits till artikeln ”Studera på fritiden – och få bidrag!”. Här kan du läsa artikeln