Skjut inte upp semesterplanerna för länge. Från nästa år får du inte ha mer än 30 dagar sparade

sandaler på stranden

Gränsen för hur mycket semester som kan sparas sänks från 40 till 30 dagar enligt vårt centrala kollektivavtal från och med 1 januari 2018. De som har fler än 30 sparade semesterdagar vid årets slut får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod. Senast den 31 december 2022 ska dessa personer ha 30 sparade dagar eller mindre. Överskjutande dagar betalas ut i pengar.

Ändringarna gäller alla förutom lärare. Här gäller nuvarande regler med 40 sparade semesterdagar.

Ur Personalbladet oktober 2017