Ska du vara föräldraledig?

För att du ska få vara föräldraledig behöver du prata med din chef senast tre månader före planerad ledighet. Har du inte gjort detta kan det innebära att du inte får ledigt.Detta gäller inte tillfällig föräldrapenning.

Personalbladet nr 19. Oktober 2012.