Sju av 8 000 ensamkommande barn kommer till Rönnvägen 13B

Foto på personalen som arbetar på Rönnvägen 13 B för ensamkommande barn

Ensamkommande barn och ungdomar befinner sig i en extra utsatt situation. På flykt från sina hemländer och separerade från sina anhöriga. De lever under press eftersom det är osäkert om de kommer att beviljas asyl. Många av ungdomarna som kommer till Sverige har varit på flykt länge och helt förlorat kontakten med sina familjer och vänner. Enligt Migrationsverkets prognos för 2015 kommer det att komma runt 8 000 ensamkommande barn till Sverige.
Hultsfreds kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot sju asylsökande barn i åldrarna 14-17 år. I mitten av juni öppnar HVB-hemmet Rönnvägen 13B i Hultsfred. HVB betyder hem för vård och boende.
Boendet har plats för sju ensamkommande barn och är tänkt att vara så hemlikt som möjligt.
Barnen får ett eget rum och det finns personal dygnet runt. Under tiden väntar de på att få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad av Migrationsverket. Alla barn och ungdomar har rätt att gå i skolan, men det är först när de fått uppehållstillstånd som de har samma skolplikt som andra barn.
Åse Eriksson är föreståndare för Rönnvägen 13B. Hon berättar att kommunen rekryterat personal för boendet. Med Åse är man åtta i personalen. Till detta kommer det att behövas vikarier. Att arbeta på ett boende för ensamkommande flyktingbarn innebär bland annat att finnas till hands i vardagen, hjälpa dem med läxläsning, fritidsaktiviteter och myndighetskontakter.

Var kommer barnen ifrån?
Enligt Migrationsverket är det Syrien, Somalia, Eritrea och Afghanistan som det kommer flest asylsökande ifrån.
Hur mår barnen när de kommer hit?
Omöjligt att säga något generellt om det.

Vad händer med barnen när de får uppehållstillstånd?
När de fått uppehållstillstånd kontaktar de Skatteverket, de blir folkbokförda och får de fyra sista siffrorna i sitt personnummer. En månad efter att de fått uppehållstillstånd skrivs barnen ut från Migrationsverket, asylärendet är avslutat och det är kommunen som har ansvaret för barnet.
Ofta bor de kvar i boendet, när 18-årsdagen närmar sig förbereds barnet på ett mer självständigt boende.
Hur gör ni er förstådda?
Vi kommer att använda tolk, mest telefontolk.
Vad har du för vision?
Jag har som ambition och önskan att de barn som kommer till Hultsfred ska få möjlighet till en fadderfamilj eller kontaktperson som kan visa barnen hur det kan vara att leva i Sverige; med familj, kompisar, skola, jobb osv. Det kanske kan hjälpa barnet att göra kloka val framöver.
Fakta
Graf över ensamkommande barn till SverigeÅrligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Sedan sommaren 2006 har antalet ensamkommande barn ökat i stort sett oavbrutet, liksom behovet av överenskommelser med kommunerna om platser för både de asylsökande barnen och de barn som beviljats uppehållstillstånd. Källa:migrationsverket .se

Ur personalbladet juni 2015