Självservice – rapportera frånvaro, tillägg, resor och titta på din lön

Visma Window, Självservice, är en modul till vårt personal- och lönesystem. Här kan du rapportera frånvaro, tillägg, resor och titta på din lön. När du rapporterat dina tillägg och avdrag, skickas de till din chef som beviljar dem elektroniskt. Under natten görs det löneberäkningar och du ser din preliminära lön.

Du ser alla löner som utbetalats från 2009-11-27.

Självservice för anställda kommer du åt över hela världen. Ska du gå in som chef eller personalredogörare sker det på arbetsplatsen eller på annan plats om du har tillgång till en högre säkerhetsnivå via MobilityGuard eller VMWare.