Silverdalens skola

Silverdalens skola
Platshållare för bildspel

Silverdalens skola är skolan där allt är möjligt när vi hjälps åt.
Vi arbetar för att ta tillvara varandras kompetenser, så att vi på bästa sätt kan möta varje elevs behov. För oss är det viktigt att både elever och personal känner arbetsglädje och motivation. Vi har höga förväntningar på varandra och det är viktigt för oss att visa omtanke i stort och smått.

Vi arbetar med tema och jobbar målinriktat. Detta planerar vi tillsammans i vårt arbetslag. Där finns både skola och fritids med. Elevernas arbeten mynnar ut i en helhet och finns i ett sammanhang. Vi visar vad vi kan och lär av varandra.

Silverdalensskola är en F-6 skola med cirka 70 elever från Silverdalen och Lönneberga med kringliggande byar.
Vi har ett fritidshem Silverliljan, en förskoleklass och två klasser åk.1-3 och åk.4-6.
Naturen finns runt omkring oss, den tar vi tillvara i vår undervisning.
Föräldrarna på skolan är engagerade och det finns en väl fungerande föräldraförening.

Ett flexibelt arbetssätt och snabba vägar från tanke till handling skapar goda förutsättningar för oss att göra ett bra jobb.