SFI på lätt svenska

Svenska för invandrare, SFI, lär ut svenska till invandrare. SFI lär också ut saker som kan vara bra att veta om det svenska samhället.

När du börjar SFI startar du i en introduktionsgrupp och går där i fyra veckor, därefter placeras du i en nivågrupp.

Alla går olika lång tid på SFI. Det beror på hur mycket svenska man redan kan och hur mycket man lär sig när man går på SFI. Du kan börja SFI när som helst under året.

När du är klar med en kurs får du ett betyg. Om du inte blir godkänd får du ett intyg. På intyget står det skrivet hur mycket du kan.

Efter SFI kan du lättare få arbete. Du kan studera på kommunal vuxenutbildning eller på folkhögskola.

Du som bor i Hultsfreds kommun anmäler dig till

SFI
Vuxenutbildningen
Box 172
577 24 Hultsfred.

Du kan prata med SFI-lärarna om vad du vill lära dig. Du kan testa hur mycket du redan kan. Du får veta vad du kommer att kunna när du är klar.