Gemensamhetslokal Opalen i Hultsfred

Opalen är en gemensamhetslokal för servicebostäder i närliggande område. Opalen ligger i nära anslutning till trapphusboendet Granitvägen, Hultsfred. När Opalen är stängd finns personal att tillgå dygnet runt på trapphusboendet Granitvägen.

Du som har tillgång till Opalen ska bo i en egen lägenhet i området. Du ska ha stöd av personal med dina beviljade insatser enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Personalens hjälp och stöd ges som ett flexibelt stöd i vardagen för dig som har en funktionsnedsättning och för att du ska kunna ”leva som andra”. Detta stöd ska utformas utifrån dina behov och önskemål så långt det är möjligt.