Satsning på ledarutveckling

Nu drar omgång tre av ”Ledarutveckling över gränserna” igång. Efter 2,5 år med finansiering från ESF- Europeiska socialfonden satsar nu kommunerna själva på en fortsättning.

Helene Gustavsson från Vetlanda fortsätter att vara projektledare. Hon har bara positivt att berätta om programmet.
-Både resultat och utvärdering är positivt. Deltagarna är väldigt nöjda med programmet, berättar Helene.

-Resultatet är att 49 procent av de 80 deltagarna efter programmet har en annan tjänst, 28 har en chefstjänst, 10 har specialtjänster och 2 har fått andra tjänster. Vi kan även konstatera att sju personer har fått jobb i en annan kommun, berättar Helene.

Programmet kommer nu att fortsätta i egen regi av de medverkande kommuner. Hultsfred fortsätter att vara projektägare. Första omgången drar igång under hösten och kommer att ha cirka 20 deltagare.
Två av de ursprungliga kommunerna, Eksjö och Nässjö, deltar inte i det fortsatta programmet. Däremot går Tranås in som ny kommun.

Helene berättar vidare att programmet kommer att ha liknande upplägg som tidigare omgångar. Med dels teoretiska delar som kommunikation, konflikthantering och självkännedom men även praktiska delar som skuggning av chefer.

Just nu pågår uttagning av deltagare till höstens omgång.
-Vi kan se att vi precis som förra gången har många sökande, vilket är jätteroligt avslutar Helene.