Lärvux

IMG_0697_1Elev med datorarbete

Lärvux vänder sig till vuxna med inlärningssvårigheter på grund av förståndshandikapp, förvärvad hjärnskada eller autism. Lärvux strävar efter att ge kunskaper och färdigheter som elever har användning för i arbete, boende och fritid.

Undervisningen ges vid ett eller flera tillfällen per vecka.

  • Studiegrupperna är små och undervisningen anpassas till elevernas önskemål och behov.
  • Eleven kan välja på olika ämnen bland annat svenska, matematik och kommunikation.
  • På Lärvux tränar vi på att läsa, skriva och räkna vardagsmatematik.