Särskilt förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare fattar beslut i förälderns ställe i frågor som rör den unges personliga angelägenheter. Förvaltning av ekonomin är endast en mindre del av uppdraget. Förordnandet upphör när barnet fyller 18 år.

En särskilt förordnad vårdnadshavare måste utses av tingsrätten efter ansökan från socialnämnden.

När ett flyktingbarn har fått permanent uppehållstillstånd (fått asyl) upphör god mans uppdrag. I många fall är det den som varit god man som även tar på sig uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare.