Sanering hos tandläkarkliniker

TandläkareTandläkare och patient

Tandläkarkliniker räknas som miljöfarliga verksamheter då det finns risk för utsläpp av kvicksilver från amalgam. Från 2009 är det förbjudet att laga med amalgam. När man lagar om tänder idag finns risken att gamla lagningar som saneras läcker ut kvicksilver.

Om du ska sanera en tandläkarklinik eller avloppsrör från en tandläkarklinik måste du anmäla detta till miljö- och byggnadsförvaltningen i god tid före. Anlita företag som har kunskap om sanering av kvicksilver. När ledningar innehåller mycket sediment, bör man utföra saneringen så snart som möjligt. Detta för att undvika att slam lossnar av sig självt, förutom risken för stopp.

Känner du till att man ska bygga om på en plats där det tidigare har funnits en tandläkarklinik så kan du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen. Då kan vi se till att kvicksilver saneras och inte kommer ut i naturen.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om sanering hos tandläkarklinik”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 767 kronor. Avgiften är enligt taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen genomför ibland tillsyn på tandläkarkliniker i kommunen. De kliniker som ligger över 200 mikrogram kvicksilver per liter i utgående avloppsvatten kan få krav på åtgärder. När tillsyn blir aktuellt tar vi ut en avgift på 767 kronor per timme.